Sức khỏe người cao tuổi

Theo một số bảng xếp hạng quốc tế, tuổi thọ người Việt Nam xếp hạng 58 trên 167 nước. Điều này cho thấy người lớn tuổi khỏe mạnh ở nước ta đang đối mặt với nhiều bệnh tật nguy hiểm và chưa có biện pháp bảo vệ sức khỏe một cách hợp lí nhất. Chế